NoboNet Informatikai Kft.

E-mail: info@nobonet.hu
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-141700
Adószám: 23008102-2-13
Képviselő: Baumann Zoltán ügyvezető
Céget bejegyző szerv: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága
 
Copyright 2013 © NoboNet Kft.

Törvényes WEBOLDAL/WERBÁRUHÁZ, avagy milyen adatokat kötelező feltüntetnünk?!

torvenyes_weboldal_nobonet.jpg

A felügyeleti szervek ma már kiemelt figyelmet szentelnek a webáruházak tájékoztatási kötelezettségeinek ellenőrzésére, próba vásárlások elvégzésére.

Általános tapasztalat, hogy a honlap vagy webáruház tulajdonosok legkevésbé sem rendelkeznek elegendő információval arról, hogy milyen törvényi előírások szabályozzák jelen pillanatban Magyarországon egy webáruház működtetését vagy hogy egy egyszerű honlap tulajdonosának is eleget kell tenni bizonyos rendelkezéseknek. Többségében az ismeretek hiánya miatt kerülhetnek kellemetlen helyzetbe - az egyébként a hatóságok által is fokozottan ellenőrzött - internetes felületük nem megfelelő üzemeltetése miatt. 

FORDÍTSON ÖN IS NAGYOBB FIGYELMET HONLAPJA - ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ - TARTALMÁRA!

A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

A weboldal/webáruházon kötelező szerepeltetni:

1. A weboldal/webáruház tulajdonosának/üzemeltetőjének adatait:

torvenyes_honlapkeszites_nobonet.jpg

a) cégnév/név
b) székhely, telephely/lakcím
c) képviselő neve/kapcsolattartó neve
d) adószám
e) e-mail cím (NEM elengendő kapcsolatfelvételi űrlap! Fogyasztóvédelmi szempontból kötelező az e-mail cím megjelenítése, valamint kapcsolatfelvételi űrlap esetén az elküldés tényéről megfelelő tájékoztatást kell nyújtani)
f) céget bejegyző hatóság, cégjegyzékszám
g) jogszabály szerint engedélyköteles tevékenységet végzők esetén az engedélyező hatóság megnevezése és az engedély száma
h) szakmák esetén a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezése, természetes személy esetén a szakképzettség feltüntetése
i) tárhelyszolgáltató elérhetősége

A webáruházakra a fenti elemeken kívül számtalan előírás vonatkozik:

Csak hogy néhány kulcsfontosságú elemet említsünk:

- Megelőző tájékoztatás
- ÁSZF - azaz Általános Szerződési Feltételek
- Adatvédelem
- Termékszavatosság, Garanciális feltételek
- Webáruházban értékesített termékek/szolgáltatások tényleges ára (egységár feltűntetése)
- Szállítási költségeket, feltételek

2. Az elektornikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok

ÁSZF - azaz Általános Szerződési Feltételek:

Az ÁSZF letölthető/menthető formátumban hozzáférhetőnek kell lenni a honlapon/webáruházban.

Tartalmaznia kell:

a) tájékoztatót azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni
b) a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, iktatja-e, illetve, hogy utóbb a szerződés hozzáférhető lesz-e
c) szerződéskötés lehetséges nyelveiről
d) a szerződéstől való elállás részleteiről (14 napra növekedett 2014. júniustól), elállási nyilatkozat mintát
e) garanciális feltételekről, termékszavatosságról szóló tájékoztatást
f) vitás kérdések rendezésére vonatkozó rendelkezéseket

3. Adatvédelem:

Weboldalak/webáruházak gyakori elemei a hírlevélre feliratkozás vagy akár a kapcsolatfelvételi űrlap.
Amennyiben a honlap látogatóitól bármilyen személyes adatot bekérünk, úgy kötelező Adatvédelmi szabályzat vagy adatkezelési nyilatkozat feltüntetése.

Adatkezelésre kizárólag adatkezelési nyilvántartási számmal rendelkezők jogosultak. Nyilvántartási számot igényelhetnek a NAIH - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honalpján. Bejegyzésünk készítésekor rendelkezésre álló információk alapján az igénylés díjtalan.

FONTOS! Webáruház üzemeltetéséhez (csomagküldő kereskedelmi tevékenység végzése) egyes települések Önkormányzatánál Közjegyzői engedélyre (sok helyen elegendő egy egyszerű bejelentés) van szükség. Érdeklődjön illetékes Önkormányzatánál!

Bővebb információért lépjen KAPCSOLATba velünk, vagy kérje jogi képviselője segítségét!

Fontos törvényi hivatkozások, rendelkezések:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2013. évi CLXXVII. törvény - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2015-04-22 08:00:00